اگر از طریق ضمانتچی بفرستیم تمامی مشکلات اعم از شکستن گم شدن یا ایرادات محصول تا مرحله تست و راه اندازی و نصب به عهده فروشگاه می باشد ولی تیپاکس یا پست یا باربری قبل از ارسال برای مشتری فیلم گرفته میشود (از محصول و سریال محصول) و بعد ارسال میشود و تا تحویل بسته به پست یا تیپاکس یا باربری به عهده فروشگاه میباشد به محض گرفتن بیچک به عهده مشتری می باشد حتی شکستن

در صورت لزوم با پشتیبانی تماس بگیرید – ۰۹۹۲۱۰۳۱۹۹۶